Mostra de Nadales 2021

3 anys a

3 anys b

4 anys

5 anys a

5 anys b

p1

p2

p3

p4

p5

p6

1eso

2eso

3eso

4eso